10/06/2006

นิทาน พ่อแม่รังแกฉันวณิพกยาจกคนหนึ่งได้เล่าเรื่องตัวเองให้พัฒนากรฟังว่า...เดิมทีผมเกิดมาเป็นลูกคนเดียวของเศรษฐีใหญ่ พ่อแม่ได้เลี้ยงดูแบบเอาอกเอาใจตามใจผมทุกอย่าง...ทำให้ผมเคยตัวและทำอะไรไม่เป็นเลย...ต่อมาพ่อแม่ได้จากไปทิ้งทรัพย์สมบัติไว้อย่างมหาศาล...และแล้วผมก็ได้แต่ใช้ทรัพย์สินนั้นอย่างฟุ่มเฟือยเคยตัวไม่ระมัดระวังทำให้ทรัพย์สมบัติหมดไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตผมจึงได้ตกอับทำอะไรไม่เป็นและก็ได้เป็นวณิพกในเวลาต่อมา ผมจึงนีกได้ว่าเป็นเพราะ...พ่อแม่รังแกฉัน...ที่ไม่ทำให้ฉันเข้มแข็งทำอาชีพได้บนขาของตนเอง...พัฒนากรได้ยินดังนั้นจึงคิดว่า...โถน่าสงสารจัง...ชีวิตของลูกเราควรจะให้...ปัญญามากว่าทรัพย์สินนะ

No comments: